Bohusleden

Bohusleden är en vandringsled bestående av 27 etapper som bjuder på totalt 34 mil av naturskön och omväxlande vandring. Leden sträcker sig från Lindome i söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr.

Initiativet till Bohusleden togs redan 1973 och i början av 1974 presenterades ett förslag till ledsträckning för Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Samma år tillsattes en ledningsgrupp för att leda arbetet med leden. Det rent fysiska arbetet med Bohusleden i form av röjning, spångning och uppförande av vindskydd startade sedan 1978, och genomfördes i tre olika etapper. Invigningen till leden i sin helhet ägde sedan rum i Uddevalla år 1985.

Syftet med Bohusleden är att ge människor möjligheter till friluftsliv, motion och rekreation. Bohusleden är även en besöksanledning till Västsverige och andelen turister som vindar på Bohusleden är stor.

Bohusleden går igenom 11 olika kommuner. Ansvaret för drift och skötsel av Bohusleden ligger på respektive kommun som leden passerar. Genom statliga naturreservat sköts leden av Västkuststiftelsen.

Västkuststiftelsen har också ett samordningsansvar och hjälper de berörda kommunerna att hålla den fastslagna kvalitetsstandarden.

Bohusleden har längs sin sträckning väldigt olika karaktär. Den södra delen, närmast Göteborg, samt via Kungälv, Uddevalla och Munkedal har etapper som är lättare att ta sig till med både bil och kollektivtrafik och där det går att hitta olika typer av övernattningsalternativ, mat och vatten.

De mer avlägsna delarna på leden, speciellt etapp 18-24 är svårare att nå på annat sätt än med bil. Övernattning sker enbart i tält eller i vindskydd och du måste bära med dig all din proviant samt vara beredd på att koka vatten från de sjöar du passerar.

Planera därför din vandring väl och packa utifrån etappen/etappernas karaktär och grad av service.