Prästalund

Prästalund är ett litet paradis för varje vän av natur och historia - inte konstigt att närmare 2 000 personer kommer till midsommarfirandet varje år!
Föreningen bildades den 4 oktober 1937 och har enligt stadgarna § 1 till ändamål att "inom Starrkärrs och Kilanda socknar verka för tillvaratagande och bevarande av socknarnas historiska värden såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, fornminnen, gamla hustyper, husgeråd och redskap, samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens kulturhistoria."

Museets välordnade samlingar innehåller över 2000 föremål, som belyser den gamla allmoge- och sockenkulturen. En mycket omfattande samling av snickarverktyg ger en god uppfattning om "alesnickarens" dåtida välsorterade utrustning.

Här finns också inredningar och detaljer från konstnären Ivar Arosenius bostad I Älvängen.